• Język:
  • PL
  • EN
  • RU
  • SK
  • UA

KOKCIDIN® - Nowe rozwiązanie w profilaktyce kokcydiozy!

Kokcydioza jest rzeczywistym problemem i jedną z najpoważniejszych chorób drobiu na całym świecie. Namnażanie się i rozwój pasożytów w jelitach gospodarza może skutkować pogorszeniem wskaźników produkcyjnych i dużą ilością sztuk padłych w stadzie. Wg danych szacunkowych, koszty ponoszone na tle kokcydiozy w skali światowej sięgają 3 mld $, natomiast w skali naszego kraju 120 mln PLN.

Schorzenie wywołują pierwotniaki z rodzaju Eimeria. Jelita kur zasiedla aż siedem specyficznych gatunków, choć najbardziej patogennymi są E. tenella, E. necatrix i E. brunetti. Wszystkie gatunki są bardzo szeroko rozpowszechnione i mogą występować jednocześnie w różnych kombinacjach.

Rozwój i namnażanie się kokcydiów w zasiedlanym odcinku jelit prowadzi do powstania charakterystycznych uszkodzeń jak np. rozszerzenie jelita, wybroczyny, wysięk śluzowaty z krwią, w wyniku których następuje upośledzenie czynności trawiennych i obniżenie przyswajalności składników pokarmowych. Zwiększone padnięcia oraz ograniczone przyrosty wpływają zdecydowanie na obniżenie opłacalności hodowli drobiu.

Odchów wielkofermowy sprzyja rozprzestrzenianiu się infekcji bakteryjnych, wirusowych i przede wszystkim pierwotniaczych. Nie jest możliwym tucz bez zastosowania profilaktyki kokcydiozy, której celem jest ograniczenie rozwoju pasożytów w jelitach gospodarza i zahamowanie rozprzestrzeniania się poprzez zmniejszenie wydalania oocyst w kałomoczu. Od wielu lat stosowane są kokcydiostatyki, jednakże ze względu na pojawiające się zjawisko oporności oraz coraz większe obawy wśród konsumentów poszukuje się rozwiązań alternatywnych.

KOKCIDIN® jest  unikalną, odpowiednio dobraną kompozycją naturalnych ekstraktów roślinnych o działaniu kokcydiostatycznym, bakteriostatycznym oraz immunostymulującym.  Jego stosowanie nie wymaga okresu karencji, a kokcydia nie nabywają oporności na substancje czynne obecne w zastosowanych roślinnych wyciągach.

KOKCIDIN® jest skutecznym rozwiązaniem w profilaktyce kokcydiozy dla ferm o umiarkowanym stopniu skażenia kokcydiozą i idealnym uzupełnieniem profilaktyki chemioterapeutykami  dla ferm o dużym zanieczyszczeniu oocystami w kurniku. Pomaga osiągnąć wyższe przyrosty i lepszy poziom wykorzystania paszy, a w rezultacie znacząco poprawia wskaźnik efektywności odchowu brojlera kurzego.

ULOTKA do pobrania w pliku Pdf: