• Język:
  • PL
  • EN
  • RU
  • SK
  • UA

22 paź 2013 - Kodeks Postępowania EBIC

Unikalny, nowy i kształtujący się obraz sektora biostymulatorów roślin powoduje często zamieszanie na rynku na temat natury i oddziaływania biostymulatorów na rośliny, spotęgowany przez różnice w definicjach krajowych oraz w podejściu do regulacji formalnych związanych z biostymulatorami roślin.

 

Aby poprawić klarowność definicji biostymulatorów na rynku,  Europejska Stowarzyszenie Producentów Biostymulatorów ( EBIC) opracowała Kodeks Postępowania, który promuje transparentność i dobre praktyki w zakresie informowania rolników i ogrodników o dodatkowych korzyściach wynikających ze stosowania biostymulatorów. Kodeks Postępowania został jednogłośnie przyjęty przez członków Zgromadzenia Ogólnego EBIC w czerwcu 2013 roku.

 

Przez podpisanie Kodeksu Postępowania EBIC, INTERMAG zobowiązuje się do działania zgodnego ze standardami etycznymi w biznesie, a zwłaszcza:

  • Respektować w całości stosowane prawo i regulacje na danym rynku
  • Rozwijac bezpieczne i skuteczne produkty z naukowym uzasadnieniem działania
  • Współpracować z odpowiednimi władzami w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i ochrony konsumenta
  • Dostarczać odpowiednich informacji dla uzytkowników końcowych w celu podejmowania przez nich świadomych decyzji


Kodeks Postępowania jest zbieżny z projektowanymi nowymi regulacji UE, które wejdą w życie prawdopodobnie w latach 2016-2017. INTERMAG zobowiązał się do stworzenia  indywidualnego harmonogramu wdrożenia Kodeksu Postępowania. Dzieląc się najlepszymi praktykami i doświadczeniami wśród członków EBIC będziemy sprzyjać procesowi wzajemnego uczenia się na zasadzie wymiany zdobytych doświadczeń. Kładziemy akcent na ciągłe doskonalenie i naukę w tym zakresie.

 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
Szczegółowych informacji i wyjaśnień w sprawie Kodeksu Postępowania oraz aktywności Przedsiębiorstwa INTERMAG w ramach EBIC udziela kierownik Działu Rozwoju INTERMAG Wiesław Ciecierski


Strona internetowa poświęcona Kodeksowi Postępowania: http://www.biostimulants.eu/ebic-code-of-conduct/


Odpowiedzi na pytania udziela również sekretariat EBIC pod adresem : code@biostimulants.eu.